Z uwagi na bezpieczeństwo Państwa danych osobowych informujemy, że firma LOGISTI Marek Rutkowski z siedzibą w miejscowości Witków – Witków 29B wypełnia spoczywające na niej obowiązki wypływające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej także RODO lub rozporządzeniem), w sposób umożliwiający najlepszą ochronę Państwa danych osobowych.

Jako Administrator Państwa danych osobowych – dostosowaliśmy wszelkie procedury przetwarzania Państwa danych osobowych – stosownie do wytycznych, o których mowa w postanowieniach RODO – zarówno na poziomie organizacyjnym, dokumentowym, technicznym oraz proceduralnym.

W przypadku jakichkolwiek uwag bądź wątpliwości – zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych przez formularz kontaktowy»

Klauzule informacyjne:
» klauzula informacyjna dla kontaktu drogą elektroniczną
» klauzula informacyjna dla formularza kontaktowego